משא ומתן בשפה טבעית

התקבלת לעבודה בחברת היי-טק. הגיע הזמן למשא-ומתן על תנאי ההעסקה. כדי שתוכל/י להתאמן במשא ומתן, פיתחנו תוכנה שמאפשרת לנהל משא ומתן מול מחשב, בשפה טבעית (כרגע באנגלית בלבד).

פירסומים ומאמרים

  1. "Dialog Natural Language Understanding using a Generic Textual Inference System": Erel Segal-Halevi, Ido Dagan.      Presented in ACLP speech processing conference 2013 (5 pages)
  2. "PLIS: a Probabilistic Lexical Inference System ": Eyal Shnarch, Erel Segal-haLevi, Jacob Goldberger, Ido Dagan.      Published in ACL 2013 conference (6 pages)
  3. "First Steps in Chat-Based Negotiating Agents": Inon Zuckerman, Erel Segal-Halevi, Avi Rosenfeld, Sarit Kraus.      Next Frontier in Agent-based Complex Automated Negotiation, 2015, pages 89-109.
  4. "NegoChat-A - a chat-based negotiation agent with bounded rationality": Avi Rosenfeld, Inon Zuckerman, Erel Segal-Halevi, Osnat Drein, Sarit Kraus.      Autonomous Agents and Multi-Agent Systems Journal, 2016, pages 60-81.