תוכניות-לימודים, מצגות, סיכומים, דוגמאות קוד ומטלות לכל הקורסים שלימדתי זמינים בעברית בקישורים הבאים.

  1. פרוייקטי סטודנטים לתואר ראשון: ה’תש”ף. לנושאים מתקדמים יותר (לתואר שני או שלישי) ראו ברשימת המשאלות שלי.

  2. אלגוריתמים כלכליים (תיכנון מכניזמים): אביב ה’תשע”ח, אביב ה’תשע”ט.

  3. מבנה זיכרון ושפת סי פלוס פלוס: אביב ה’תשע”ח, אביב ה’תשע”ט.

  4. תיכנות מונחה-עצמים: חורף ה’תשע”ח 2018.