לפירסומים באנגלית לחצו כאן.

ספרים

  1. "סגולות משלי - עצות מקוריות בנושאים מגוונים לפי ספר משלי ומפרשיו": אראל סגל-הלוי.      ניתן להשיג כאן.

כתבי-עת

  1. "על מפתנו של הבנק הכשר לכתחילה": אראל סגל-הלוי.      פורסם בקולמוס - הירחון של עיתון “משפחה”, שבט ה’תשע”ו (2016). הוצג גם בכנס בנקאות יהודית כ”ו ניסן ה’תשע”ו. ← מצגת
  2. "אלגוריתם היובל - תהליך הדרגתי לחלוקת נחלות בימינו": אראל סגל-הלוי.      פורסם בבדד 28 - כסלו ה’תשע”ד 2013. נמצא גם כאן.
  3. "מצוות חלוקת הנחלות והיובל מראשית הציונות ועד ימינו": אראל סגל-הלוי.      פורסם באקדמות כח - אדר ה’תשע”ג 2013. יש גם מהדורת רשת.
  4. "הצעה לשילוב גמ"ח כספים במערך הפעילות הבנקאית": אראל סגל-הלוי.      פורסם ברבעון הישראלי לבנקאות מס’ 173 - תשרי ה’תשע”ג (2012). יש גם מהדורת רשת.
  5. "אינטלגנציה רגשית בספר משלי": אראל סגל-הלוי.      פורסם בבדד 25 - אלול ה’תשע”א. נמצא גם כאן.
  6. "חיל תת קרקעי": אראל סגל-הלוי.      פורסם במערכות 389 - ה’תשס”ג 2003.

כנסים אחרים

  1. "הסוד היהודי של משחק המונופול": אראל סגל-הלוי וצוות ניצוצות שחר.      פוסטר בכנס תורה ומדע - ה’תשע”ג 2013.

מאמרים בעבודה

  1. "מבחן ההבנה הגדול - האם אתם יודעים להבחין בין טקסט אמיתי לטקסט שנוצר באקראי?": נדב שנרב (רעיון), משה קופל (יעוץ מדעי), רוני ורד, ולדימיר טורגוביצקי, יורי יברבאום ואראל סגל-הלוי (תיכנות).      הרעיון הכללי ← הדגמה חיה

הרצאות בוידאו

  1. "שנת השמיטה - השבת של הטבע": אראל סגל-הלוי.      הרצאה בכנס ניצוצות שחר ה’תשע”ד, חצי שעה.