כלכלה יהודית

מצוות חלוקת הנחלות בתורה היא ההשראה למחקר שלי על חלוקה הוגנת של קרקע. החזון הכלכלי של התורה כולל עוד מצוות רבות המחכות למחקר. לעיון נוסף ראו במדור הכלכלי של אתר הניווט בתנ”ך.

פירסומים ומאמרים

  1. "הצעה לשילוב גמ"ח כספים במערך הפעילות הבנקאית": אראל סגל-הלוי.      פורסם ברבעון הישראלי לבנקאות מס’ 173 - תשרי ה’תשע”ג (2012). יש גם מהדורת רשת.
  2. "מצוות חלוקת הנחלות והיובל מראשית הציונות ועד ימינו": אראל סגל-הלוי.      פורסם באקדמות כח - אדר ה’תשע”ג 2013. יש גם מהדורת רשת.
  3. "הסוד היהודי של משחק המונופול": אראל סגל-הלוי וצוות ניצוצות שחר.      פוסטר בכנס תורה ומדע - ה’תשע”ג 2013.
  4. "אלגוריתם היובל - תהליך הדרגתי לחלוקת נחלות בימינו": אראל סגל-הלוי.      פורסם בבדד 28 - כסלו ה’תשע”ד 2013. נמצא גם כאן.
  5. "שנת השמיטה - השבת של הטבע": אראל סגל-הלוי.      הרצאה בכנס ניצוצות שחר ה’תשע”ד, חצי שעה.
  6. "על מפתנו של הבנק הכשר לכתחילה": אראל סגל-הלוי.      פורסם בקולמוס - הירחון של עיתון “משפחה”, שבט ה’תשע”ו (2016). הוצג גם בכנס בנקאות יהודית כ”ו ניסן ה’תשע”ו. ← מצגת