חלוקה הוגנת של קרקע

בעקבות מצוקת הדיור בישראל (ובמקומות רבים אחרים בעולם), התחלתי לחפש דרכים הוגנות ויעילות לחלק קרקעות. התחלתי מהבעיה הקלאסית של חלוקת העוגה, והרחבתי אותה בכל מיני כיוונים הקשורים לחלוקת קרקע.

הדגמות ברשת

פירסומים ומאמרים

 1. "Waste Makes Haste - Bounded Time Protocols for Envy-Free Cake Cutting with Free Disposal": Erel Segal-Halevi, Avinatan Hassidim, Yonatan Aumann.      ACM Transactions on Algorithms 2016, 12:1–32. Preliminary versions: AAMAS 2015 and arXiv 2016. ← מצגת
 2. "Fair and Square - Cake-Cutting in Two Dimensions": Erel Segal-Halevi, Shmuel Nitzan, Avinatan Hassidim, Yonatan Aumann.      Journal of Mathematical Economics 2017, 70:1–28. “The paper is now a full treatise on the subject, with enough material to fill three or four regular length articles” (–an anonymous reviewer). Preliminary versions: EuroCG 2016 (4 pages) and arXiv 2016 (54 pages). ← הדגמה חיה ← מצגת
 3. "Fairly Dividing a Cake after Some Parts were Burnt in the Oven": Erel Segal-Halevi.      AAMAS 2018 and arXiv 2018. ← מצגת
 4. "Fair Division of Land (Ph.D. Thesis)": Erel Segal-Halevi (supervised by Yonatan Aumann and Avinatan Hassidim).      Submitted version. ← מצגת
 5. "Monotonicity and Competitive Equilibrium in Cake-cutting": Erel Segal-Halevi, Balázs Sziklai.      Economic Theory 2018, 68(2):363–401. Preliminary version: arXiv 2018. ← מצגת
 6. "Redividing the Cake": Erel Segal-Halevi.      IJCAI 2018 and arXiv 2018. ← מצגת
 7. "Resource-monotonicity and Population-monotonicity in Connected Cake-cutting": Erel Segal-Halevi, Balázs Sziklai.      Mathematical Social Sciences 2018, 95:19–30. Preliminary version: arXiv 2017.
 8. "Counting Blanks in Polygonal Arrangements (Previously called "Cutting a Cake without Harming the Toppings").": Arseniy Akopyan, Erel Segal-Halevi.      SIAM Journal on Discrete Mathematics 2018, 32(3):2242–-2257 and arXiv 2018.
 9. "Fair Cake-cutting among Families": Erel Segal-Halevi, Shmuel Nitzan.      Social Choice and Welfare 2019, 53(4):709–740 and arXiv 2019. ← מצגת
 10. "Cake-Cutting with Different Entitlements -- How Many Cuts are Needed?": Erel Segal-Halevi.      Journal of Mathematical Analysis 2019, 123382 and arXiv 2019.
 11. "Fair and Efficient Division among Families": Sophie Bade and Erel Segal-Halevi.      arXiv 2019.
 12. "Fair Cake Cutting in Practice": Maria Kyropoulou and Josue Ortega and Erel Segal-Halevi.      EC 2019 and arXiv 2019.
 13. "Envy-Free Division of Land": Erel Segal-Halevi, Shmuel Nitzan, Avinatan Hassidim, Yonatan Aumann.      Mathematics of Operations Research 2020, 45(3):896–922 and arXiv 2019 (42 pages). Preliminary version: AAAI 2015 (8 pages). ← מצגת
 14. "Fair Cake-Cutting Algorithms with Real Land-Value Data‏": Itay Shtechman and Rica Gonen and Erel Segal-Halevi.      AAMAS 2020.
 15. "Fair Multi-Cake Cutting": Erel Segal-Halevi.      Discrete Applied Mathematics 2020 (forthcoming) and arXiv 2020 (32 pages).
 16. "How to Cut a Cake Fairly - A Generalization to Groups": Erel Segal-Halevi, Warut Suksompong.      American Mathematical Monthly 2021 (forthcoming) and arXiv 2020 (5 pages).