חלוקה הוגנת של קרקע

בעקבות מצוקת הדיור בישראל (ובמקומות רבים אחרים בעולם), התחלתי לחפש דרכים הוגנות ויעילות לחלק קרקעות. התחלתי מהבעיה הקלאסית של חלוקת העוגה, והרחבתי אותה בכל מיני כיוונים הקשורים לחלוקת קרקע.

הדגמות ברשת

פירסומים ומאמרים

  1. "Envy-Free Cake-Cutting in Two Dimensions": Erel Segal-Halevi, Avinatan Hassidim, Yonatan Aumann.      AAAI 2015 (8 pages) and arXiv 2016 (42 pages). Extensions and improvements are welcome. ← מצגת
  2. "Waste Makes Haste - Bounded Time Protocols for Envy-Free Cake Cutting with Free Disposal": Erel Segal-Halevi, Avinatan Hassidim, Yonatan Aumann.      ACM Transactions on Algorithms (TALG), 2016, pages 12:1-12:32. Preliminary versions: AAMAS 2015 and arXiv 2016. ← מצגת
  3. "Fair Cake-cutting among Families": Erel Segal-Halevi, Shmuel Nitzan.      Major revision in Social Choice and Welfare; extensions and improvements are welcome. ← מצגת
  4. "Fair and Square - Cake-Cutting in Two Dimensions": Erel Segal-Halevi, Shmuel Nitzan, Avinatan Hassidim, Yonatan Aumann.      Journal of Mathematical Economics (JME), 2016, 70 pages 1-28. “The paper is now a full treatise on the subject, with enough material to fill three or four regular length articles” (–an anonymous reviewer). Preliminary versions: EuroCG 2016 (4 pages) and arXiv 2016 (54 pages). ← הדגמה חיה ← מצגת
  5. "Fairly Dividing a Cake after Some Parts were Burnt in the Oven": Erel Segal-Halevi.      AAMAS 2018 and arXiv 2018. ← מצגת
  6. "Fair Division of Land (Ph.D. Thesis)": Erel Segal-Halevi (supervised by Yonatan Aumann and Avinatan Hassidim).      Submitted version. ← מצגת
  7. "Monotonicity and Competitive Equilibrium in Cake-cutting": Erel Segal-Halevi, Balázs Sziklai.      Economic Theory, 2018, pages 1-39. Preliminary version: arXiv 2018. ← מצגת
  8. "Redividing the Cake": Erel Segal-Halevi.      IJCAI 2018 and arXiv 2018. ← מצגת
  9. "Resource-monotonicity and Population-monotonicity in Connected Cake-cutting": Erel Segal-Halevi, Balázs Sziklai.      Mathematical Social Sciences, 2018, pages 95:19-30. Preliminary version: arXiv 2017.
  10. "Counting Blanks in Polygonal Arrangements (Previously called "Cutting a Cake without Harming the Toppings").": Arseniy Akopyan, Erel Segal-Halevi.      SIDMA 32(3), 2242–2257 and arXiv 2018.