חלוקה הוגנת של קרקע

בעקבות מצוקת הדיור בישראל (ובמקומות רבים אחרים בעולם), התחלתי לחפש דרכים הוגנות ויעילות לחלק קרקעות. התחלתי מהבעיה הקלאסית של חלוקת העוגה, והרחבתי אותה בכל מיני כיוונים הקשורים לחלוקת קרקע.

הדגמות ברשת

פירסומים ומאמרים

  1. "Envy-Free Cake-Cutting in Two Dimensions": Erel Segal-Halevi, Avinatan Hassidim, Yonatan Aumann.      Published in AAAI 2015 conference (8 pages) and much improved in the working paper (42 pages). Extensions and improvements are welcome. ← מצגת
  2. "Waste Makes Haste - Bounded Time Protocols for Envy-Free Cake Cutting with Free Disposal": Erel Segal-Halevi, Avinatan Hassidim, Yonatan Aumann.      ACM Transactions on Algorithms (TALG), 2016, pages 12:1-12:32. Preliminary versions: AAMAS 2015 and arXiv 2016. ← מצגת
  3. "Resource-monotonicity and Population-monotonicity in Cake-cutting": Erel Segal-Halevi, Balázs Sziklai.      Presented in GAM-SOC 2015, SCW 2016 and GAMES 2016. Working paper. ← מצגת
  4. "Fair Cake-cutting among Families": Erel Segal-Halevi, Shmuel Nitzan.      Major revision in Social Choice and Welfare; extensions and improvements are welcome.
  5. "How to re-divide a cake fairly": Erel Segal-Halevi.      Working paper; collaborators are welcome.
  6. "Cutting a Cake without Harming the Toppings": Arseniy Akopyan, Erel Segal-Halevi.      Working paper.
  7. "Fair and Square - Cake-Cutting in Two Dimensions": Erel Segal-Halevi, Shmuel Nitzan, Avinatan Hassidim, Yonatan Aumann.      Journal of Mathematical Economics (JME), 2016, 70 pages 1-28. “The paper is now a full treatise on the subject, with enough material to fill three or four regular length articles” (–an anonymous reviewer). Preliminary versions: EuroCG 2016 (4 pages) and arXiv 2016 (54 pages). ← הדגמה חיה ← מצגת
  8. "Resource-monotonicity and Population-monotonicity in Connected Cake-cutting": Erel Segal-Halevi, Balázs Sziklai.      Working paper.
  9. "Fairly Dividing a Cake after Some Parts were Burnt in the Oven": Erel Segal-Halevi.      Working paper shows full solution for 3 agents; looking for collaborators and ideas for extending to 4 or more agents. ← מצגת
  10. "Fair Division of Land (Ph.D. Thesis)": Erel Segal-Halevi (supervised by Yonatan Aumann and Avinatan Hassidim).      Submitted version. ← מצגת